top of page

>  Dư Luận

Họa sĩ Lê Thánh Thư đột ngột qua đời do Covid-19

Văn Bảy

BÁO ĐIỆN TỬ THỂ THAO & VĂN HÓA - Thứ Sáu, 16/07/2021 12:52 GMT+7

Họa sĩ Lê Thánh Thư: "Hội họa đã cứu rỗi tôi"

Diễm Chi

Nguồn: Phụ Nữ Online, 25/12/2009

“Không gian sống” của Lê Thánh Thư

Hồ Tịnh Tình

Saigon Tiếp Thị Online, Ngày 24.12.2009 Giờ 19:30

Không gian sống trong tranh Lê Thánh Thư

Mỹ Loan

Kinh Tế Sài Gòn Online, Thứ Năm,  24/12/2009, 16:52 (GMT+7)

bottom of page