top of page

>  Dư Luận

Nguyễn Hải Chí (Chóe)

Phòng Tranh Tự Do

Tháng 4, 2013

Nét của Chóe

Phan Ngọc Thường Đoan

Báo VĂN NGHỆ số 17 – ngày 20 tháng 05 năm 1999 - trang 5

Nghệ Sĩ Qua Nét Vẽ của Chóe

H.Đ.N

28/02/2006

bottom of page