top of page

>  Dư Luận

Họa Sĩ Trịnh Thanh Tùng "Đồng Hành" Cùng Lâm Triết

PV

Báo CÔNG AN NHÂN DÂN, Thứ Năm, 04/11/2010

Họa Sĩ Trịnh Thanh Tùng và Triển Lãm Cuối Cùng

Hồng Sơn

Báo TUỔI TRẺ, 30/09/2008 04:12 GMT+7

Khai Mạc Phòng Tranh 50 Năm Cầm Cọ của Họa Sĩ Trịnh Thanh Tùng

Đồng Đức Thành

Báo SAIGON ONLINE, Thứ Ba, 16/9/2008 14:58

bottom of page