top of page

Tiểu sử

TTT-PORTRAIT.JPG

 • 1942: Sinh tại Sài Gòn - Nguyên quán: Hải Phòng

 • Hoạt động mỹ thuật từ năm 1958

 • Hội viên Hội Mỹ Thuật Việt Nam

MỘT SỐ TRIỂN LÃM TIÊU BIỂU

 • 1964-1965: Phòng Thông Tin Đô Thành, Sài Gòn

 • 1965: Catinat Hotel, Sài Gòn

 • 1966: Phòng Thông Tin Đô Thành, Sài Gòn

 • 1988: Sở Văn Hóa Thông Tin, TP.HCM

 • 1989: Tự Do Gallery, TP.HCM

 • 1991: Singapore

 • 1992: Asian Masters, Malaysia

 • 1993: Triển Lãm Quốc Tế Việt Nam - Singapore, TP.HCM

 • 1994: Triển Lãm Quốc Tế Việt - Nhật, TP.HCM

 • 1995: Artenegie Gallery, Texas, Mỹ

 • 1996: Tây Sơn Gallery, TP.HCM

 • 1998: Tự Do Gallery, TP.HCM

 • 2001: Emerald Hill Studio, Singapore

 • 2005: Tự Do Gallery, TP.HCM

 • 2013: Tự Do Gallery, TP.HCM

 • 2014: Tự Do Gallery, TP.HCM

GIẢI THƯỞNG

 • 1966: Bằng tưởng lệ Triển Lãm Mùa Xuân Bính Ngọ

 • 1990: Huy chương đồng Triển Lãm Quốc Gia

 • 1997: Huy chương Vì Sự Nghiệp Mỹ Thuật Việt Nam

 • 2002: Giải thưởng Quốc Gia , Khu vực VI TP.HCM

 • 2003: Giải thưởng Quốc Gia , Khu vực VI TP.HCM

 • 2004: Giải thưởng Quốc Gia , Khu vực VI TP.HCM

 • 2004: Huy chương Vì Sự Nghiệp Văn Học Nghệ Thuật Việt Nam

bottom of page