top of page

Tiểu sử

Tran Thi Thu Ha.JPG

 

-1952: Sinh tại Huế

-1989: Chủ Phòng tranh Tự Do

-1990: Bắt đầu vẽ (tự học)

TRIỂN LÃM CÁ NHÂN

- 2011: Tự Do Gallery, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam (10/12/2011 – 4/1/2012)

- 2004: Tu Do Art, Houston, Texas, USA

- 1997: H & S Gallery, Bruxelles, Belgium (1/6-21/6/1997)

            Tự Do Gallery, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam        

- 1994: Bảo Tàng Julita, Katrineholm, Sweden

            Tự Do Gallery, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam         

- 1993: Chapter Restaurant, HongKong

            Lovell White Durant Office, HongKong

- 1992: Hungarian Club, Canberra, Australia

            Regatta Point Restaurant, Canberra, Australia

- 1991: Tự Do Gallery, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

TRIỂN LÃM NHÓM

- 2013.        : “Tranh Mùa Xuân,” Tự Do Gallery, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

- 2012.        : “Triển Lãm Mỹ Thuật Việt Nam – Hàn Quốc II,” Eunam Museum of Art, TP. Gwangju, Hàn Quốc

- 2008,2010: “Tranh Sơn Mài,” Tự Do Gallery, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

- 2004          : Tu Do Art, Houston, Texas, USA

- 2002          : Beauty Art Gallery, Singapore

- 1999-2005: Triển lãm hàng năm, Câu Lạc Bộ Nữ Hoạ Sĩ Ngân Hà, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

- 1998-2011: Triển lãm hàng năm, “Tranh Giáng Sinh" & "Tranh Mùa Xuân,” Tự Do Gallery, TP. HCM, Việt Nam

- 1997-2003: Triển lãm hàng năm, Câu Lạc Bộ Nữ Hoạ Sĩ TP.HCM, Hội Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

- 1997-1998: BảoTàng Mỹ Thuật, Đại Học Queensland, Brisbane, Australia

- 1997         : H & S Gallery, Bruxelles, Belgium

- 1995,1998: Bảo Tàng Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

- 1994         : Bảo Tàng Julita, Katrineholm, Sweden

bottom of page