top of page

Tiểu sử

Họa Sĩ RỪNG

(NGUYỄN TUẤN KHANH)

 

TIỂU SỬ :

 

 • 1941: Sinh tại Nam Vang (Campuchia)

 • 1964: Tốt nghiệp Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế

 

 • 1964-65: Giáo viên hội họa trường Sư Phạm Qui Nhơn 

 

 • Nguyên hội viên Hội Họa Sĩ Trẻ Sài Gòn (trước 1975)

 • Nguyên hội viên Hội  Mỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (từ 1980)

 • Nguyên hội viên Hội Nghệ Sĩ Tạo Hình Việt Nam(từ 1980)

 • Nguyên hội viên Hội  Nhà Văn Thành Phố Hồ Chí Minh (từ 1980)

                                                                         (bút hiệu Kinh Dương Vương)

R_photograph1.jpg

Triển Lãm Cá Nhân

 • 1965: Phòng Thông Tin Đô Thành Sài Gòn

 • 1987: ”Bình Minh Mới”, Hội Mỹ Thuật TP Hồ Chí Minh

 • 1988: Trung Tâm Trao Đổi Văn Hoá với Pháp , TP.HCM

 • 1989: “Phòng Tranh Mùa Hạ”, Phòng Tranh Tự Do, TP.HCM

 • 1989: “Phòng Tranh Mùa Xuân”, Phòng Tranh Tự Do, TP.HCM

 • 1990: “Phòng Tranh Mùa Hạ”, Phòng Tranh Tự Do, TP.HCM

 • 1991: “Tranh Sơn Dầu”, Phòng Tranh Tự Do, TP.HCM

 • 1992: Hội Nhà Báo TP.HCM

 • 1993: “Phiêu Du Mộng Tưởng, Ánh Sáng và Bóng Tối,” Bảo Tàng Mỹ Thuật TP.HCM

 • 1993: “Phiêu Du Mộng Tưởng, Ánh Sáng và Bóng Tối,” Hội Nhà Báo Việt Nam, Hà Nội

 • 1993: “Phiêu Du Mộng Tưởng, Ánh Sáng và Bóng Tối,” Nhà Văn Hóa Thanh Niên, TP.HCM

 • 1997: La Artcore , Los Angeles, California, USA

 • 1997: “Phiêu Du Mộng Tưởng, Ánh Sáng và Bóng Tối,” Phòng Tranh Không Gian Xanh, TP.HCM

 • 1999: “Trên Tầng Thanh Khí,” Phòng Tranh Tự Do, TP.HCM

 • 2001: Mimi Studio, Wesminster, California, USA

 • 2002: “Rừng 40 Năm Con Đường Nghệ Thuật”, Tòa nhà Metropolitan, TP.HCM

 • 2004: “Trên Tầng Thanh Khí,” Viện Trao Đổi Văn Hoá với Pháp, TP.HCM

 • 2006: “Đen – Trắng – Đỏ”, Phòng Sinh Hoạt Việt Báo, Westminster, California, USA

 • 2009: “Cảm Tạ Người Mẹ”, Phòng Triển Lãm báo NGƯỜI VIỆT, Westminster, California, USA

 • 2009: “Cảm Tạ Người Nữ”, Phòng Tranh Tự Do, TP.HCM

 • 2010: “50 Năm Hội Hoạ Rừng”, Phòng Tranh Tự Do, TP.HCM

 • 2012: “EVA – MÙA XUÂN VĨNH CỬU”, Phòng Tranh Tự Do, TP.HCM

Triển Lãm Chung

 • 1960+61+62+63+64:  Tranh chọn lựa Triển Lãm Mùa Xuân tại Sài Gòn

 • 1962: “Đệ Nhất Triển Lãm Quốc Tế Mỹ Thuật”, vườn Tao Đàn, Sài Gòn

 • 1965: Triển Lãm tại Hội Họa Sĩ Trẻ Sài Gòn

 • 1967: Tranh chọn lựa Triển Lãm tôn giáo tại Washington D.C. USA

 • 1968: Triển Lãm chung với Vĩnh Phối , Tôn Thất Văn tại Huế

 • 1969: Triển Lãm tại Trung Tâm Văn Hóa Pháp , Đà Nẵng

 • 1972: Triển Lãm chung với Hòang Đăng Nhuận tại Dolce Vita, Sài Gòn         

 • 1985: Triển Lãm nhóm họa sĩ Việt Nam tại Sandvoss , Đức

 • 1989: Triển Lãm tại Viện Bảo Tàng Mỹ Thuật TP Hồ Chí Minh

 • 1991 đến 1994: “As Seen by Both Sides” tại Boston & Smithsonian Institute, Washington D.C., và 16 tiểu bang khác, USA

 • 1994: Triển Lãm Mỹ Thuật Á Châu Đương Đại, Bảo Tàng Mỹ Thuật TP Hồ Chí Minh

 • 1995 đến 1998: “Nghìn Trùng Xa Cách," Smithsonian Institute, Washington D.C. và Bảo Tàng Mỹ Thuật San Jose, California, USA.

 • 1995: Triển Lãm Hội Họa Sĩ Việt Nam tại Tây Bắc Hoa Kỳ, Portland OR, USA

 • 1996: Triển Lãm tại Bảo Tàng Mỹ Thuật Châu Á Thái Bình Dương, California, USA

 • 1996: Les Parfums de L’exil, Canada 

 • 1997: Triển Lãm nhóm, Phòng Tranh Tự Do, TP.HCM

 • 1999: Triển Lãm nhóm 5 Họa Sĩ, Nhà Triển Lãm 92 Lê Thánh Tôn, TP HCM

 • 2003: Nhóm “Cọ”, TP Hồ Chí Minh

 • 2008: Triển Lãm nhóm chung với Hồ Tịnh Tình & Trương Thìn, Lotus Gallery, TP.HCM

bottom of page