top of page

Họa sĩ & Điêu khắc Gia

NVP.029 & artist.jpg
 • 1930: Sinh tại Hà Nội, Việt Nam

 • 1946: Bắt đầu vẽ

 • 2006: Từ trần tại Đà Lạt, Việt Nam

      (từ trần ngày 22 tháng Ba năm Bính Tuất, nhằm ngày 19 tháng 4 năm 2006)

 • Trưng bày thường xuyên tại phòng tranh Tự Do, Tp.Hồ Chí Minh từ 1990

 • Có tranh trong bộ sưu tập của Bảo Tàng Mỹ Thuật TP.HCM

HỌAT ĐỘNG HỘI HỌA

 • 1950 : Triển lãm cá nhân tại phòng thông tin Hà Nội

 • 1951 : Triển lãm cá nhân tại phòng thông tin Hải Phòng

 • 1955 : Tham dự “Salon des Beaux-Arts” do cơ quan văn hóa Pháp tổ chức tại tòa Đô Chánh Sài Gòn

 • 1957 : Triển lãm cá nhân tại trụ sở Hiệp Hội Văn Hóa Á Châu Việt Nam, Sài Gòn

 • 1958 : Triển lãm cá nhân, chủ đề: “Thời Đại Mùa Xuân Vĩnh Cửu” tại trụ sở hội Văn Bút Quốc Tế

 •            Việt Nam (Pen Club), Sài Gòn.

 • 1959 : Tham dự “Triển lãm Hội Họa Mùa Xuân” tại Sài Gòn

 • 1962 : Tham dự “Đệ Nhất Triển Lãm Quốc Tế Mỹ Thuật” tại Sài Gòn

 • Ủy Viên ban Giám Khảo Quốc Gia “Đệ Nhất Triển Lãm Quốc Tế Mỹ Thuật” tại Sài Gòn

 • 1967 : Tổ chức và tham dự “Phòng Tranh Hiện Đại” tại tòa Đô Chánh Sài Gòn

 • 1968 : Triển lãm cá nhân tại Pháp Văn Đồng Minh Hội, Sài Gòn

 • 1969 : Triển lãm cá nhân tại Hội Việt Mỹ, Sài Gòn

 • 1993 : Tham gia triển lãm tại phòng tranh Matsukawa , Tokyo, Nhật Bản

 • 1994 : Tham gia triển lãm tại bảo tàng Nordiska, lâu đài Julita, Thụy Điển

 • 1995 : Tham gia triển lãm Hội Họa Việt Nam tại phòng tranh Matsukawa, Hán Thành, Đại Hàn

 • 1999 : Triển lãm cá nhân “Mùa Xuân Vĩnh Cửu,” Phòng tranh Tự Do, TP.HCM

 • 2012 : Triển lãm hồi cố “Mùa Xuân Vĩnh Cửu,” Phòng tranh Tự Do, TP.HCM

TÁC PHẨM BIÊN KHẢO

 • Sách “Nghệ Thuật Việt Nam Hiện Đại” do bộ Giáo Dục xuất bản và phát hành trong ngày khai mạc “Đệ Nhất Triển Lãm Quốc Tế Mỹ Thuật” tại công viên Tao Đàn Sài Gòn năm 1962

 • Một số bài phê bình về mỹ thuật đăng trên nhật báo Tự Do và tạp chí Bách Khoa tại Sài Gòn trước năm 1975

bottom of page