top of page

Tiểu sử

NP_1863.JPG
  • 1965: Sinh tại Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

  • 1991: Tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh (1988-1991)

  • 1994-1995: Giáo viên lớp Năng Khiếu Mỹ Thuật, Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Bình Thuận 

  • Từ 1996 : chuyên sáng tác

  • Hội viên Hội Mỹ Thuật Việt Nam

  • Hội viên Hội Văn Học Nghệ Thuật Bình Thuận

GIẢI THƯỞNG

  • 1998: 

TRIỂN LÃM CÁ NHÂN

  • 2003 : "SÁNG & TỐI", Phòng tranh Tự Do, TP.HCM 

TRIỂN LÃM CHUNG

  • 1993 & 1994 & 1995 & 1996: 

bottom of page