top of page

CUỘC PHỎNG VẤN VỀ QUAN NIỆM HỘI HOẠ

Nguyễn Ngu Í

Trích tạp chí BÁCH KHOA số CXXXIX – trang 119

٭ CÙ NGUYỄN

Tên thật: Nguyễn Đinh Niệm, sinh 1938 tại Hội An, Trung Việt.
Học vẽ 1957.
Huy chương Vàng triển lãm mùa Xuân năm canh tí (1961) với tranh “Thiếu nữ”.

Tôi theo đuổi hội hoạ không vì danh vọng, không vì nghề nghiệp. Tôi chỉ vẽ để thoả mãn tâm hồn, tôi có thể vẽ bất cứ cái gì tôi thích, thế thôi.

Tôi nghĩ rằng hội hoạ không là một phương tiện ghi chép máy móc mà nó giúp ta diễn đạt những tình của mình trong những sinh hoạt kính đáo niềm thao thức chân thành sâu sắc nhất của tâm hồn.

“Tôi chưa có gì cả, cần phải làm lại tất cả”

Khi nào tôi vẽ tôi cũng tự nói với tôi như vậy. Tôi không muốn đặt cho mình những công thức để tránh cho mình sự khô cằn vì lười biếng. Nên tôi luôn bắt đầu tạo cho mình có đủ can đảm, phiêu lưu và những khám phá mới mẻ đầy nguy hiểm lơn. Với thái đồ nầy giúp tôi sự sáng suốt cần thiết trong khi theo đuổi Hội hoạ.
Theo tôi Hội hoạ không phải là những lời nói suông mà phải thực hiện bằng tác phẩm.

bottom of page