top of page

Tiểu sử

 • 1938: Sinh tại Hội An, Ðà Nẵng

 • Bắt đầu vẽ từ năm 1957

 • 1965: Trong nhóm tổ chức “Hội Họa Sĩ Trẻ Việt Nam” tại Sài Gòn

CN-Portrait-03_edited.jpg

GIẢI THƯỞNG

 • 1961: Huy Chương Vàng, Triển Lãm Mùa Xuân Năm Canh Tí (tác phẩm: Thiếu Nữ)

TRIỂN LÃM

 • 1961: Tham dự Triển Lãm Toàn Quốc (“Triển Lãm Mùa Xuân”), Sài Gòn

 • 1961: Triển lãm Hai Họa Sĩ (với Âu Như Thuy) tại Sài Gòn

 • 1968: Triển lãm Hai Nghệ Sĩ tại Phòng Tranh Khách Sạn Continental, Sài Gòn  (Cù Nguyễn: Tranh – Mai Chửng: Tượng)

 • 1970: Triển lãm Hai Họa Sĩ tại Phòng Tranh Khách Sạn Continental, Sài Gòn (với Nguyễn Trung)        

 • 1973: Triển lãm nhóm “Hội Họa Sĩ Trẻ Việt Nam” tại Sài Gòn (tranh và tượng)

 • 1991: Triển Lãm Cá Nhân, Hội Nhà Báo TP. Hồ Chí Minh

 • 2001: Triển lãm nhóm tại Phòng Tranh Vĩnh Lợi, TP. Hồ Chí Minh

bottom of page